Transport licencja

Wymogi finansowe niezbędne do uzyskania licencji przewoźnika drogowego obowiązujące po 4 grudnia 2011

Od czwartego grudnia 2011 podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujące transport drogowy muszą uzyskać zezwolenie na przewóz drogowy. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym przewoźnicy mają dwanaście miesięcy od 04.12. 2011 na uzyskanie zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub na potwierdzenie spełnienia nowych wymagań. Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową. Licencję na krajowy transport drogowy wydaje Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta w zależności od siedziby przedsiębiorcy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Przedmiot ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia. ubezpieczenia licencji przewoźnika

Ubezpieczony – podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów. Suma gwarancyjna zgodna z rozporządzeniem:
o 9.000,- EUR za pierwszy ciągnik oraz
o 5.000,- EUR za każdy następny ciągnik zabezpieczenie licencji przewoźnika KOSZT UBEZPIECZENIA PRZEWOŹNIKA POD LICENCJĘ TRANSPORTOWĄ: W przypadku ubezpieczenia jednego pojazdu składka minimalna wynosi 1.000,- PLN.
W przypadku ubezpieczenia więcej niż jednego pojazdu składka za każdy pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową i wynosi 600,- PLN.

Oferta ubezpieczenia spełniająca wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego przewoźników dostępna (24/24 h) na Portalu: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 664 723 723
tel. 022 423 59 38
GG 22449212
skype: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tags:

Comments are closed.