Czym jest audyt energetyczny.

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyki energetycznej dla każdego obiektu budowlanego również domów jednorodzinnych. Świadectwa energetyczne wykonuje się dla następujących budynków:
-nowo wybudowanych oddawanych do użytku
-sprzedawanych
-wynajmowanych -przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Kamera umożliwia cyfrową rejestrację rozkładu temperatur badanego obiektu. Tak powstała “mapa temperatur” jest następnie interpretowana graficznie – każdej temperaturze przypisywana jest inna barwa, dzięki czemu widziany jest termalny obraz obiektu.
Badanie i pomiary kamerą termowizyjną można w sposób dokładny określić mostki termiczne dla celów charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, oraz także określić miejsca niestarannego wykonania izolacji, połączeń fragmentów budowli.

Firma AST mgr inż. Roman Grzegorek oferuje wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego i termowizji. Posiadam uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej: Numer wpisu MI/ŚE/ 9386 // Numer uprawnień 1413.
AST mgr inż. Roman Grzegorek
tel. +48/602 272 197
www.ast-certyfikaty.pl
świadectwa energetyczne,świadectwa charakterystyki,audyt energetyczny,termowizja,usługi termowizyjne,kamera termowizyjna,sporządzanie świadectw

Usługi termowizyjne wykonuje się specjalną kamerą,jest to pomiar bezinwazyjny, na podstawie którego można zarejestrować przenikanie ciepła przez przegrody budowlane, rozmieszczenie temperatur w różnych budynkach, urządzeniach technicznych a nawet na żywym organizmie.

Tags:

Comments are closed.