Nowe licencje transportowe

Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej Przewoźnika drogowego niezbędnej do uzyskania licencji na transport drogowy. Przepisy obowiązujące po 4 grudnia 2011.

Od 4 grudnia 2011 r przewoźnicy drogowi muszą posiadać pozwolenie na transport drogowy. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym wszyscy przewoźnicy mają dwanaście miesięcy od 04.12. 2011 na uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub na potwierdzenie spełnienia nowych wymagań. Dodatkowo firmy oraz osoby prowadzące działalność wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia zobowiązani są uzyskać licencję wspólnotową. Licencję na krajowy transport drogowy wydaje Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta w zależności od siedziby przewoźnika.

W celu spełnienia wymogu przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przewoźnik wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem rezerwowym w wartości, co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego roku. ubezpieczenia do licencji transportowej

Sposobem na odstąpienie od gromadzenia rezerw finansowych jest, aby podmiot wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo odpowiednio na kwotę 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. gwarancje do licencji przewoźnika

Oferta ubezpieczenia spełniająca wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego przewoźników dostępna (24/24 h) na Portalu: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 664 723 723
tel. 022 423 59 38
GG 22449212
skype: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tags:

Comments are closed.