Palowanie Szczecin

Mikropale zachodniopomorskie mają to do siebie, że ich parametry powinny być dostosowane do warunków wodnych i gruntowych oraz do obciążeń budynku. Długość mikropali zależy przede wszystkim od tego, na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna gruntu. Mikropale mogą być formowane (betonowane) w gruncie – ten rodzaj sprawdza się przede wszystkim na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych – lub mieć postać gotowych, prefabrykowanych elementów żelbetowych bądź stalowych, które wbija się, wwierca lub wciska w grunt.

W budownictwie jednorodzinnym coraz częściej wznosi się domy na płycie fundamentowej. Płyta fundamentowa zachodniopomorskie pojawiła się jako rozwiązanie problemu posadowienia budynku na słabych gruntach. Jej zastosowanie pozwala uniknąć pracochłonnego wznoszenia ław i ścian fundamentowych oraz częstych błędów, jakie powstają podczas układania na nich izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia.

Palowanie Szczecin jest konieczne w przypadku, gdy na fundament – a za jego pośrednictwem na grunt – przenoszone będą duże obciążenia skupione. Tego typu warunki występują w podporach mostów, budynkach wysokich oraz obiektach typu wieżowego. Palowanie zachodniopomorskie ma to do siebie, że fundamenty stosujemy również do obudowywania głębokich wykopów, stabilizacji skarp, wzmocnienia istniejących fundamentów oraz do ograniczenia bezwzględnej wielkości osiadań lub różnicy osiadań.

Mikropale powinny znajdować się pod wszystkimi narożnikami domu, a także pod połączeniami ścian nośnych oraz w określonych odstępach wzdłuż tych ścian. Zazwyczaj nie są wymagane w miejscach, w których będą stały ściany działowe, chyba że projektant zdecyduje inaczej. Podwalinę na mikropalach wykonuje się także dla schodów wejściowych oraz tarasu. W miejscach narażonych na większe obciążenia – na przykład pod stopami fundamentowymi lub kominami – robi się z kolei kilka krótszych, lecz gęściej rozmieszczonych pali.

Fundament na palach to rodzaj fundamentu głębokiego. Pale sięgają bowiem w głąb gruntu i przenoszą ciężar budynku na jego bardziej wytrzymałe warstwy. W zabudowie jednorodzinnej obciążenia te nie są duże, dlatego do posadowienia domów stosuje się mikropale Szczecin. Charakteryzują się one niewielkim przekrojem (do 30 cm), ale wysoką w stosunku do średnicy nośnością.

Tags:

Comments are closed.