Wykończenie komina

Obróbki blacharskie komina mają na celu ochraniać jego dolną część przed wodą, spływającą z dachu. jednocześnie mają one ochraniać przed przeciekami to miejsce, w którym komin przechodzi przez dach.

Obróbki blacharskie komina to istotny element konstrukcyjny, gdyż jego złe wykonanie może spowodować, że woda będzie wpływała pomiędzy obróbkę a ścianę komina i w rezultacie – dostawała się do domu.

Obróbki blacharskie komina to w istocie kołnierze z blachy o szerokości około 40 centymetrów, które muszą być zagięte pod prawidłowym kątem. Te pasy blachy łączy się na dachu i lutuje bądź też łączy się je w podwójne rąbki.

Obróbki blacharskie komina, w przeciwieństwie do obróbek blacharskich balkonu, co do których nie ma jednoznacznej opinii, to konieczny element wykończenia budynku i trzeba poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi.

Obróbki blacharskie komina, a dokładniej ich pionowe części, powinny mieć długość 30 centymetrów oraz być mocno połączone ze ścianą komina. Poziome części muszą mieć co najmniej 10 centymetrów szerokości (od strony okapu) oraz 20 centymetrów od strony kalenicy.

Tags:

Comments are closed.