Wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach.

Informacje zawarteInformacje zawarte w takim opracowaniu są pisemną dokumentacją czynności wykonanych w trakcie wykrywanie podsłuchu. Opracowanie takie muszą zawierać wydruki dokonane sprzętem pomiarowymz zapisem daty i godziny wykonanych czynności. Raport pokontrolny musi zawierać, spostrzeżenia, zalecenia i uwagi.

Cena stanowi pochodnąCena stanowi pochodną powyższych kryteriów i dla dobra zleceniodawcy nie powinna przesądzać o wyborze firmy, która zostanie wybrana do wykrywania podsłuchu. Bardzo podstawowym kryterium doboru firmy jest możliwość wystawienia faktury VAT. Kryterium to eliminuje przypadkowe osoby oferujące tego typu usługi. Przedział cenowy za wykrywanie podsłuchu waha się w granicach od 20 zł nawet do 350 zł za m kw. kontrolowanej powierzchni netto. I tak przy sprawdzeniu powierzchni 200 m kw. cena brutto może wynosić 86 700 zł.

Korelator akustycznKorelator akustyczny do wykrywania nadajników podsłuchowych pracujących w transmisji rozproszonej, transmisji skaczącej, transmisji przytulonej. OSC-50 umożliwia bardzo dokładną fizycznąlokalizację położenia nadajnika podsłuchowego poprzez sposób “triangulacji”. Firma nasza wdrożyła unikalną procedurę “Breaking Force” ułatwia wykrywanie podsłuchu prowadzonego poprzez sieć telefonii komórkowej a także umożliwiająca wykrywanie lokalizatorów GPS

UmożliwiaUmożliwia odszukanie włączonych i wyłączonych (uśpionych) nadajników podsłuchowych, dyktafonów, mikrofonów (podsłuchu przewodowego)kamer przewodowych oraz innych struktur elektronicznych zbudowanych z elementów aktywnych (diody, tranzystory, układy scalone itp.). Detektor złącz nieliniowych LORNET stanowi nieodzowne rozszerzenie obszaru w którym działa osc-555.

vr-55 jest wykrywaczem nadajników podsłuchowychjest wykrywaczem nadajników podsłuchowych. Ma możliwość demodulacji przechwyconego sygnału do poziomu 25 GHz. Umożliwia wykrywanie wszystkichtypów nadajników podsłuchowych najnowszej wytwarzania z cyfrowym kodowaniem sygnału, widmem rozproszonym, impulsową transmisją pulsującą. Umożliwia badanie sieci prądowej 220V,sieci telefonicznej. Umożliwia wykrywanie transmisji w podczerwieni.

Tags:

Comments are closed.